Missie, visie & doelstelling

Missie, visie & doelstelling

geven in nood

Het is een vorm van verlangen en idealisme om de risicogroepen in Suriname en Nederland te helpen. Zij zijn degenen die in nood zijn en alle kleine beetjes waarderen. Wanneer wij als organisatie die personen die het echt nodig hebben, iets kleins kunnen geven dat kan helpen bij het vervullen van een primaire behoefte, dan hebben wij ons doel bereikt.

Visie

Visie

maximale zelfredzaamheid tegen minimale ondersteuning

Het geven van spullen alleen is niet genoeg. De minderbedeelden moeten uiteindelijk zover komen dat zij zichzelf ook kunnen redden wanneer Stichting Ik Geef het maximale erin heeft gestopt ten aanzien van hen en de ondersteuning is beëindigd. Zowel instellingen als de individuele personen moeten zich staande weten te houden en zonder of met geringe tussenkomst van derden zich zien te redden. Wij streven ernaar dat we er in de toekomst alleen nog maar hoeven te zijn als informatiepunt, omdat de minderbedeelden niet meer zo arm zullen zijn als nu en weten hoe ze zichzelf kunnen redden uit de meeste denkbare situaties en dat met minimale ondersteuning.

Doelstelling

Doelstelling

minderbedeelden in de Suriname en Nederland

Gedurende het bestaan van Stichting Ik Geef richten wij ons op de minderbedeelde gezinnen, kinderen, ouderen en zieken in de Surinaamse en Nederlandse samenleving om hen niet alleen te ondersteunen door middel van het ‘Ik Geef-fenomeen’ maar tevens te begeleiden op weg naar maximale zelfredzaamheid met minimale ondersteuning.

Dit zal als leidraad dienen bij het bereiken van de nu volgende doelen. Wanneer een van de doelen in de subcategorie afgerond is, zal het volgende doel geactiveerd worden. Er zal dan sprake zijn van een vervolgtraject waarin wij als stichting de kinderen, ouderen en gezinnen zullen begeleiden, voorzien van informatie, hulp bieden bij het voorzien in eigen levensbehoefte (moestuintje) de weg naar de juiste instellingen/personen wijzen en tevens educatie en gezondheid promoten. Met het oog op dit doel zullen wij als stichting de desbetreffende groepen gedurende 3 jaar volgen op afstand. De observatieperiode zal ingaan nadat de primaire fase afgerond is. Het begeleiden van de individuen / individuen zal bestaan uit drie fasen.