Het Bestuur

Het Bestuur

besturen met passie

Het bestuur van Stichting Ik Geef is een groep passievolle mensen die zich inzetten voor de minderbedeelden in Suriname en Nederland. De stichting heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen. Indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen. Bij het ontbinden van de stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten behoeve van het algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doelstelling. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Anita W. Miles – Voorzitter
Carmen Bruining – Penningmeester
Lucienne Broere – Secretaris

Beleidsplan

Beleidsplan

De Organisatie

Een beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Download hier het beleidsplan 2020-2024

Jaarverslagen

Jaarverslagen

resultaten van afgelopen jaren

Ben je op de hoogte geweest van onze activiteiten van de afgelopen jaren? Lees dan hieronder de jaarverslagen terug. 

Jaarverslag 2017 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Zie het overzicht van alle kosten in een opslag

Zie het overzicht van alle kosten in een opslag

resultaten van afgelopen jaren

Hieronder worden de jaarrekeningen weergegeven.

Jaarrekening 2022

Anbi gegevens

Anbi gegevens

algemeen nut beogende instelling

Een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) moet gegevens publiceren op een eigen website.

Anbi formulier 2022 – Stichting Ik Geef

Stichting Ik Geef

KvK: 68696906
RSIN: 857553215
IBAN: NL28RABO0319430154

Adres

Postadres:
Boonsweg 57
3274 LH Heinenoord

Bezoekadres (op afspraak):
Boonsweg 57
3274 LH Heinenoord

Contact

Email: info@stichtingikgeef.nl
Telefoon: +31(0)638238019